Orientační ceník překladu

Překlad aj-čj:        300 Kč/NS
 
Překlad čj-aj:        400 Kč/NS
 
Překlad čj-aj s korekturou rodilým mluvčím:        550 Kč/NS
 
Titulkování:         8 Kč/titulek
 
  • 1 NS = 1 800 znaků zdrojového textu včetně mezer
  • Expresní překlad (zadání po 18:00, odevzdání ráno) +100 %
  • Uvedené sazby jsou orientační, vztahují se na běžný text bez zvláštní náročnosti a vychází z doporučených tarifů JTP. Každá zakázka je naceněna individuálně v závislosti na konkrétních požadavích.
  • S klientem spolupracuji i v průběhu plnění zakázky – má-li zájem, mohu ho pravidelně zpravovat o svém postupu
  • Nejsem plátce DPH
V případě zájmu o nacenění konkrétní zakázky mne kontaktujte.
 
 

Ceník tlumočení

Konsekutivní tlumočení aj-čj/šv:   6 000 Kč/celý den    
 
Doprovodné tlumočení aj-čj/šv:    5 000 Kč/celý den 
 
Při tlumočení mimo Brno proplácí klient cestovní náklady (cesta, ubytování, strava)
 
  • Je nezbytné, aby klient dodal k tlumočení co nejdříve všechny dostupné materiály, aby se tlumočník na tlumočení stihl připravit. Pro dobře zvládnuté tlumočení je velmi důležitá spolupráce klienta a tlumočníka.
  • Řídím se etickým kodexem, který stanovuje, že veškeré údaje, které se v průběhu přípravy na tlumočení či při tlumočení samotném dozvím, spadají pod služební tajemství, které nesmím šířit a zneužívat.
  • Konsekutivní tlumočení se využívá při oficiálních projevech či přednáškách.
  • Doprovodné tlumočení se využívá na poradách, školeních či seminářích. Jde o kombinaci konsekutivního tlumočení a šušotáže, kdy je tlumočník klientovi neustále k dispozici a pomáhá mu mj. i orientovat se v cizím prostředí, může s ním např. vycestovat (nejedná se o průvodce!). Je vhodné pro skupinky max. 4 lidí.